js中的hasOwnProperty和isPrototypeOf方法

hasOwnProperty:是用来判断一个对象是否有你给出名称的属性或对象。不过需要注意的是,此方法无法检查该对象的原型链中是否具有该属性,该属性必须是对象本身的一个成员。
isPrototypeOf是用来判断要检查其原型链的对象是否存在于指定对象实例中,是则返回true,否则返回false。
[code=”javascript”]
function siteAdmin(nickName,siteName){
this.nickName=nickName;
this.siteName=siteName;
}
siteAdmin.prototype.showAdmin = function() {
alert(this.nickName+”是”+this.siteName+”的站长!”)
};
siteAdmin.prototype.showSite = function(siteUrl) {
this.siteUrl=siteUrl;
return this.siteName+”的地址是”+this.siteUrl;
};
var matou=new siteAdmin(“”,”WEB前端开发”);
var matou2=new siteAdmin(“”,”WEB前端开发”);
matou.age=”30″;
// matou.showAdmin();
// alert(matou.showSite(“https://www.html.cn/”));
alert(matou.hasOwnProperty(“nickName”));//true
alert(matou.hasOwnProperty(“age”));//true
alert(matou.hasOwnProperty(“showAdmin”));//false
alert(matou.hasOwnProperty(“siteUrl”));//false
alert(siteAdmin.prototype.hasOwnProperty(“showAdmin”));//true
alert(siteAdmin.prototype.hasOwnProperty(“siteUrl”));//false
alert(siteAdmin.prototype.isPrototypeOf(matou))//true
alert(siteAdmin.prototype.isPrototypeOf(matou2))//true
[/code]

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:WEB前端开发 » js中的hasOwnProperty和isPrototypeOf方法

评论 1

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

前端开发相关广告投放 更专业 更精准

联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏